Κλίμακα Αξιολόγησης Σύστασης Κοπράνων κατά Bristol

Η κλίμακα αξιολόγησης σύστασης κοπράνων κατά Bristol (Bristol Stool Form Scale-BSFS) αναπτύχθηκε το 1997 από το Bristol Royal Infirmary, ένα νοσοκομείο στο Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κλίμακα αυτή είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο κλινικό εργαλείο αξιολόγησης,...

Το Ίδρυμα της Ρώμης

Το Ίδρυμα της Ρώμης (Rome Foundation) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός (μη κερδοσκοπικός) που υποστηρίζει δραστηριότητες σχετικές με τη διάγνωση και τη θεραπεία των λειτουργικών γαστρεντερικών διαταραχών (FGIDs). Αποστολή του είναι η βελτίωση της ζωής των ατόμων με...